Integrering av Muslimer

205f303a-4744-4f5d-a571-9bf657e34787.jpeg

Raja påstår at vi har et problem med integrering av muslimer, sannheten er at vi har hundretusener av problemer ! Hver og en av disse muslimene som er kommet til Europa og til Norge er et problem, for de vil ikke integreres ! Vi gjør altfor mye for at de skal bli integrert, men det er de selv som vil fortsette å leve som de har gjort i en verden som ikke fungerer !
Og allikevel vil de ikke se at det er de selv som er problemet !

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KvjVd6/abid-raja-om-integrering-av-muslimer-maa-erkjenne-at-vi-har-et-problem